Close

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Ця Політика складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних digital-студії “KR. Laboratories” (далі – Оператор). 

1. Оператор ставить своїми найважливішим метою і умовою при здійсненні своєї діяльності дотримання прав і свобод людини, громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю. 

2. Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі по тексту – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів електронного-ресурсу, доступного по доменному імені krashlab.com.ua (далі по тексту – Сайт).

2. Основні терміни і поняття

1. Автоматизована обробка персональних даних – це обробка персональних даних з допомогою засобів обчислювальної техніки;

2. Блокування персональних даних – це тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

3. Веб-сайт – це сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ (електронно-обчислювальних машин) і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://krashlab.ua та всіх її піддоменів, субдоменів;

4. Інформаційна система персональних даних – це сукупність персональних даних, які містяться у базі даних та інформаційних технологій, технічних засобів, які забезпечують їх обробку;

5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність персональних даних до конкретного суб’єкта персональних даних;

6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до Користувача електронного-ресурсу https://krashlab.com.ua і всіх його субдоменів, піддоменів;

9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://krashlab.com.ua і всіх його субдоменів, піддоменів;

10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

11. Розповсюдження персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекоммунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

12. Трансгранична передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави, органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або юридичній особі;

13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

1. Прізвище, ім’я, по батькові;
2. Електронна адреса;
3. Номери телефонів;
4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (LiveInternet, Google Analytics та інших).
5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі і мета обробки персональних даних

1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; звіти, акти про виконання чи припинення робіт, цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на Сайті;

2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції, останні новини та події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти support@krashlab.com.ua з позначкою «Відмова від повідомлення про нові продукти та послуги і спеціальні пропозиції ».

3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту, а також захисту сайту від несанкціонованих дій чи порушень.

5. Правові підстави обробки персональних даних

1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://krashlab.com.ua і всіх його піддоменів. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено самим Користувачем в налаштуваннях його веб-переглядача (браузера) – налаштування щодо включення збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript.

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.

3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора support@krashlab.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора support@krashlab.com.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

8. Заключні положення

1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з необхідних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти support@krashlab.com.ua.

2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://krashlab.com.ua/policy-privacy/

Ми перезвонимо!

Вкажіть, будь-ласка, контактний номер телефону. Наш менеджер зв’яжеться з Вами протягом однієї хвилини!